Utlysning: Nordic Arts &Health Conference 10.

Av Marthe Haugdal | 20. januar 2022

Nordic Arts & Health Research Network arrangerer sin andre Nordic Arts &Health Conference 10. Konferansen arrangeres i samarbeid med Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm. Vi inviterer deg til en spennende dag med keynotes, presentasjoner, workshops og nettverksmuligheter med dine Nordic Arts and Health-kolleger ved Royal College of Music.

RING ETTER PAPIRER:

Temaet for konferansen er Kunst- og helsepolitikk. Dette er et bredt tema og kan dekke mange problemer, inkludert, men ikke begrenset til:

  • Integrering/inkludering av kunst- og helseperspektiver i lokal, regional og nasjonal politikkutforming
  • Kunst og helse i forhold til bærekraftige samfunn
  • Finansiering og ressurser
  • Tverrfaglige strukturer og systemer
  • Forskning som støtter utvikling av kunst- og helsefaget &praksis
  • Dele anbefalte fremgangsmåter

Sende inn sammendrag:

Vi ønsker både forsknings- og praksisartikler og workshop-forslag velkommen. Sammendrag (maks. 250 ord) skal inneholde navnet på presentatør(er), tilknytning, kontaktinformasjon, presentasjonstittel, presentasjonstype (forskning ELLER praksis ELLER workshop) og en beskrivelse av innholdet i presentasjonen/workshopen. Forsknings- og praksispresentasjonene er i 5-10 minutter, etterfulgt av en moderert diskusjon. Verkstedene er i 25 minutter, og skal være interaktive.

Sammendrag skal sendes til liisa.laitinen@turkuamk.fi innen 31. Meldinger om aksepterte bidrag vil bli gjort innen 28.

Mer informasjon om konferansen (keynotes, program, registrering etc.) vil bli oppdatert til Nordic Arts &Health Research Network sine nettsider: www.nordicartshealth.fi.

Det vil være en mulighet til å publisere konferansenotatet ditt i en spesialutgave av Nordic Journal of Arts, Culture and Health. Hvis innsendingen din blir godtatt, gir vi deg mer informasjon om denne muligheten i mars.

Ytterligere informasjon:

  • Påmelding til konferansen åpner 15.
  • Det er ingen gebyr for konferansen, men stedene er begrenset
  • Foredragsholdere kunngjøres i januar 2022

Nordic Arts &health research network møte 11.

I fortsettelsen av konferansen arrangerer Nordic Arts &Health Research Network et nettverksmøte 11. Nettverksmøtet er begrenset til bare deltakelse fra nettverksmedlemmene. Temaer/program for nettverksarrangementet kunngjøres i mars. Påmelding til nettverksmøtet åpner 15.

For mer informasjon,
kontakt: 
Liisa Laitinen,
Rådgiver, Kunst- og helseakademiet, Turku University of Applied Sciences
liisa.laitinen@turkuamk.fi

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)