Digital videreutdanning: Kunst og kultur i helse og omsorg

Av Marthe Haugdal | 12. november 2021

NYHET: DENNE VIDEREUTDANNINGEN GJENNOMFØRES DIGITALT.

Lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Lær hvordan kunst og kultur kan brukes systematisk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Videreutdanningen kunst og kultur i helse og omsorg starter opp ved Nord universitet vår 2022.

Les mer og søk her

Videreutdanningen er på 15 stp. og gjennomføres som et samlingsbasert digitalt studie med i alt tre samlinger, pluss eksamen.

Les om tidligere års studenter i kunst og kultur i helse og omsorg.

Kostnad: Semesteravgift Nord universitet.

Bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid.

Målgruppe: Studiet tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Mer informasjon, studieplan og lenke til søknadsskjema finner du her

Send inn din søknad her.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)