Rapport: Kultur, kropp og bevegelse

Av Marthe Haugdal | 19. oktober 2021

Rapporten fra Akuttnettverkets prosjekt «Kultur, kropp og bevegelse» er publisert. Prosjektet kartla supplerende behandlings- og aktivitetstilbud ved 21 akuttenheter i Akuttnettverket, et landsomfattende nettverk som eies av de regionale helseforetakene og drives for akuttpsykiatriske tjenester i psykisk helsevern. Arbeidet ble ledet av spesialrådgiver v/FOU Ahus, Kari E. A. Lorentzen. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg bidro i planleggingen av prosjektet.

Mangfold av tilbud

Rapporten gir innblikk i et mangfold av tilbud, blant annet bruken av kunstneriske uttrykk, sanseregulerende behandling, kroppsorientert terapi og fysisk aktivitet. Rapporten gir en oversikt over hvilke supplerende behandlings- og aktivitetstilbud 21 enheter tilbyr, hvordan de gjennomføres og hvordan de vurderes av enhetene. Noen enheter har flere supplerende behandlings- og aktivitetstilbud, andre har ingen eller få.

Les rapporten her

Nytteverdi

Supplerende behandlings- og aktivitetstilbud vurderes av enhetene til «i stor grad» å ha nytteverdi for enhetens pasientgruppe. Det ble spesielt undersøkt hvorvidt selvmordsforebyggende sikringstiltak og smitteforebyggende tiltak relatert til Covid-19 kommer i konflikt med gjennomføring av både eksisterende supplerende behandling og aktivitet. Selvmordsforebyggende sikringstiltak vurderes «i liten grad» å komme i konflikt, mens smitteforebyggende tiltak relatert til Covid-19 vurderes «til en viss grad» å være i konflikt med dette.

Ulikt tilbud

Prosjektgruppa fant ut at fagkompetanse innen supplerende behandling og aktivitet står «verken eller» i fokus ved rekruttering av personell. Det eksisterende supplerende behandlingstilbudet oppleves «verken eller» å imøtekomme pasientgruppens ønsker og behov, og det eksisterende aktivitetstilbudet vurderes «til en viss grad» å imøtekomme pasientgruppens ønsker og behov. Prosjektgruppas vurdering av resultatene var blant annet at hva som tilbys ved enhetene fremstår som svært ulikt fra sted til sted og kan virke noe tilfeldig. Dette kan være en utfordring mht. likeverdige helsetjenester av recovery-orientert karakter.

Prosjektet «Kultur, kropp og bevegelse», ble presentert under Culture, Health and Wellbeing International Conference 21-23. juni 2021, som ett av 200 innlegg fra over 20 land.

Spesialrådgiver Kari E. A. Lorentzen (Til høyre) og Jorunn M. Rørvik, Psykisk helsevern og rus avdeling FOU,  Ahus.
Spesialrådgiver Kari E. A. Lorentzen (Til høyre) og Jorunn M. Rørvik, Psykisk helsevern og rus avdeling FOU,  Ahus.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)