AVLYST: Litteraturhuset i Oslo: Kunst og kultur – bidrag til et aldersvennlig samfunn

Av Marthe Haugdal | 29. januar 2020

Arrangement på Litteraturhuset i Oslo om kunsten og kulturens rolle i et aldersvennlig samfunn AVLYSES.

Arrangørene har besluttet å avlyse arrangementet. Dette ut i fra en samlet vurdering av situasjonen med Koronaviruset, og i henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helseforetakene.

Målgruppen har direkte kontakt med sårbare beboere og pasienter. Arrangørene har kommet til at det er for risikofylt å gjennomføre et arrangement som vil samle mye helsepersonell i lys av hvordan smitteutbredelsen av Koronaviruset har utviklet seg den siste tiden.

————————————————————————————————————————

Arrangement på Litteraturhuset i Oslo om kunsten og kulturens rolle i et aldersvennlig samfunn

Onsdag 18. mars 2020
kl. 18.30-20.15
Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram (2. etg)
Billetter 100,- /70,-(student / honnør) Kjøp billetter her

Hvilken kunnskap gir moderne hjerneforskning om den betydning kunst og kultur kan ha for den enkeltes mestring, læring og helse – i et livsløpsperspektiv?

Hvilke tiltak kan dette inspirere til innen institusjonsbasert omsorg i kommunene?

Hvordan kan vi legge til rette for frivillig engasjement, der også friske eldre finner det enkelt og interessant å delta?

Programmet

Innledningsforedrag: Den kulturelle hjernen
Om kultur, læring og aktivitet – også i livets siste fase. Hva sier hjerneforskningen?
Gunnar Bjursell, professor em. Karolinska Institutet, Stockholm

Panelsamtale om kunsten og kulturens rolle i et aldersvennlig samfunn:
På hvilke måter kan kunst og kultur få en sterkere rolle i et aldersvennlig samfunn, både i eget liv og som bidrag til å nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til støttebehandling, aktivitet og fellesskap?

I panelet:
Kari Midtbø Kristiansen – daglig leder, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Eva Waaler – direktør for kommunale langtidshjem og helsehus, Sykehjemsetaten, Oslo kommune
Hanne Jones ­– rådgiver, avd. Frivillighet og kultur, Verdighetsenteret
Gunnar Bjursell – professor em. Karolinska Institutet, Stockholm
Samtalen ledes av Odd Håpnes – daglig leder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

Her kan du kjøpe billetter

Arrangører:
Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Verdighetsenteret og Riksteatret, i samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

 

Gunnar Bjursell holder foredrag om den kulturelle hjernen.
Gunnar Bjursell

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)