Videreutdanning: Kunst og kultur i helse og omsorg

Av Marthe Haugdal | 14. oktober 2019

Videreutdanningen kunst og kultur i helse og omsorg starter opp ved Nord universitet vår 2020.

Videreutdanningen er på 15 stp. og gjennomføres med tre samlinger på til sammen 10 dager ved Nord universitet, Levanger.

Bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Målgruppe: Studiet tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Mer informasjon, studieplan og lenke til søknadsskjema finner du her 

Søknadsfristen er 15.november 2019.

Den nye videreutdanningen "Kunst og kultur i helse og omsorg" (15.stp.) startet opp ved Nord universitet denne uka. Foto: Marthe Haugdal
Bildet er fra da den nye videreutdanningen “Kunst og kultur i helse og omsorg” (15.stp.) startet opp ved Nord universitet våren 2019. Foto: Marthe Haugdal
Universitetslektor Hennie Skaufel ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er emneansvarlig for studiet "Kunst og kultur i helse og omsorg". Foto: Marthe Haugdal
Universitetslektor Hennie Skaufel ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er emneansvarlig for studiet “Kunst og kultur i helse og omsorg”. Foto: Marthe Haugdal

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)