Kunst og kultur i helse og omsorg

Av Marthe Haugdal | 8. oktober 2018

Ny videreutdanning starter opp ved Nord universitet vår 2019: Kunst og kultur i helse og omsorg

Videreutdanningen er på 15 stp. og gjennomføres med tre samlinger på til sammen 10 dager ved Nord universitet, Levanger.

Bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid

Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg.

Målgruppe: Studiet tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Mer informasjon, studieplan og lenke til søknadsskjema finner du her 

Søknadsfristen er 04.januar 2019.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)