TRONDHEIM 25.OKTOBER 2018: Konferanse om helsefremmende drama og teater

Av Marthe Haugdal | 16. august 2018

Etter fusjonen i 2016 kan det nye NTNU vise til en unik spisskompetanse på drama, teater og helse. Hvordan kan dette nyttiggjøres ytterligere i både forskning, utdanning og praksis?

På dagskonferansen Helsefremmende drama og teater vil forskere og praktikere presentere nybrottsarbeid i skjæringspunktet mellom scenekunst og psykisk helsearbeid. Foredragsholdere fra NTNU og nasjonale og internasjonale partnere vil åpne en tverrfaglig dialog som setter teatervirksomhet på dagsorden i psykisk helsekontekst. Bakgrunnen for konferansen er en økende interesse for alternative metoder i praksisfeltet. Drama og teater kan være betydningsfulle vendepunkt for brukere med psykiske helseproblemer og være et viktig alternativ eller supplement til annen aktivitet eller behandling, noe forskning viser. Det er behov for fagutvikling og ytterligere forskning som understøtter dette.

Vil styrke forskningen

Konferansen er gratis og åpen for alle forskere, helsepersonell, brukere av psykiske helsetjenester, teaterinstruktører, drama-og teaterpedagoger og andre interesserte. Målet med konferansen er å styrke forskningen på området drama, teater og psykisk helse og bidra til utvikling av nye metoder i det kliniske arbeidet.

Når: Torsdag 25. oktober, kl. 09.00 til 15.15
Hvor: Auditorium KA11, Kunnskapssenteret på Øya, Olav Kyrres gate 10, 7030 Trondheim

Konferansen er gratis, og det serveres lunsj

Påmelding til konferansen ligger her

Program

08.30-09:00: Kaffe og registrering

09.00: Konferansen åpnes – v/arrangørene
Musikk v/Petter Andreas Jørgensen og Ole Tolstad

09.15-09.30: Ledelsen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og dekan Anne-Kristine Børresen
ved Humanistisk fakultet ønsker velkommen

09.30-10.30: Keynote: “Theatre, health and (re)production”. v/Dr Emma Brodzinski, senior lecturer,
dramatherapist, Royal Holloway University of London

10.30-10.45: Pause

10.45-11.05: «Dramaterapi – endring gjennom erfaring» – Eksempel fra dramaterapi med
flyktningbarn. v/Hedda Sandvik, dramaterapeut RVTS Midt

11.10-11.40: «Teater som arena for vekst og endring for unge voksne utenfor utdanning og
arbeidsliv». v/Tori Aadnesen, Line Larsen, Ville Veier Stavanger og Ellen Foyn Bruun,
dramaterapeut, førsteamanuensis NTNU

11.40-12.30: Lunsj

12.30-12.50: “Teatergruppa har vært min redning. Hadde jeg ikke hatt den, så hadde jeg gått
til grunne»: Teater som recovery-fremmende praksis. v/Wenche Torrissen,
førsteamanuensis Høgskolen i Volda/Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og
omsorg, NKKHO

12.50-13.20: «Min prosess» v/ Petter Andreas Jørgensen, artist – i samtale med Wigdis Sæther,
førstelektor NTNU

13.20-13.35: Pause

13.35-13.55: «Drama som empowerment». v/Sissel Horghagen, førsteamanuensis NTNU

13.55-14.15: «Teater med skuespillere med utviklingshemming; kunst eller terapi?» v/Ellen Saur,
professor NTNU

14.30-15.00: Paneldebatt

15.00-15.15: Oppsummering

Pauseinnslag: Åse Hilde Brekke, performancekunstner, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse
og omsorg, NKKHO

Mer om konferansen her

Les også: Musikk er en nøkkel til å forstå hjernen

Bakgrunn for konferansen

Initiativtakere til konferansen er førstelektor Wigdis Sæther, Institutt for psykisk helse, Fakultet for
medisin og helsevitenskap, NTNU, og førsteamanuensis Ellen Foyn Bruun, Institutt for kunst og
medievitenskap, Det humanistiske fakultet, NTNU. I arrangementsgruppen er også førsteamanuensis
Wenche Torrissen, Høgskulen i Volda/Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)