ASKER 26.APRIL 2018: “De eldre” er ikke hva de engang var

Av Marthe Haugdal | 4. april 2018

En konferanse om livskvalitet, ressurser og engasjement i alderdommen i Asker.

Helsefrem, i samarbeid med Asker eldreråd inviterer til konferanse torsdag, 26. april 2018, kl. 1000 – 1500. Sted: Verkstedet på NaKuHel, Semsveien 168 Asker

PROGRAM:
• VELKOMMEN OG INNLEDNING v/HELSEFREM OG ASKER ELDRERÅD

• ALDERENS HEMMELIGHETER v/ÅSHILD ULSTRUP

• HVA ER ”EN GOD ALDERDOM”…? v/Prof. BJØRG DALE, UiA, Faglig leder Senter for omsorgsforskning Sør

• EN SAMTALE OM ERFARINGER FRA TO ULIKE PROSJEKTER
– PROSJEKT HELSEFREMMENDE HJEMMEBESØK v/BERIT WESTBYE, Spesialergoterapeut og rådgiver, USHT Aust-Agder/Grimstad Kommune
– PROSJEKT HVERDAGSREHABILITERING v/STINE SKARE ERIKSEN, Ergoterapeut og prosjektleder Asker Kommune

• GENERASJONSOVERSKRIDENDE RELASJONER
SOM HELSEFREMMENDE TILTAK v/ELLEN DAHL GUNDERSEN, Førstelektor Universitetet i Agder

• MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING – EN KILDE TIL GLEDE OG ENGASJEMENT v/ODD HÅPNES, Nasjonalt senter for Kultur, helse og omsorg

• INKLUDERING, ENGASJEMENT OG MENINGSFULL HVERDAG
FOR BEBOERE PÅ INSTITUSJONER – ET SPØRSMÅL OM HOLDNINGER
BLANT DE ANSATTE? v/STINE HAUVIK, Høyskolelektor ved Høyskolen i Molde OG
KARINA ECKHOFF, Avdelingssykepleier Kristiansund Kommune
EN SAMTALE OM HVORFOR DETTE ER SÅ VIKTIG…..OG VANSKELIG.

• ASKER ELDRERÅD: VEIEN VIDERE…

PÅMELDING INNEN 23. APRIL (MAKS 80 DELTAKERE):

DELTAGER.NO ELLER HELSEFREM.NO

DELTAKERAVGIFT: KR. 750,-/HONNØR KR. 250,-

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)