Gratis arbeidsseminar om korsangtilbud «Syng deg friskere»

Velkommen til arbeidsseminar om oppstart og gjennomføring av korsangtilbud for personer med psykiske helseutfordringer.

 

Nord universitet har mottatt tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune og har gleden av å invitere til et arbeidsseminar for kommuner og andre som er i gang med eller ønsker å starte opp med korsangtilbud inspirert av konseptet Syng deg friskere.

Arbeidsseminar Syng deg friskere program

Påmelding til [email protected] innen 12.02.18

Målgruppe
Personer/kommuner som er i gang med eller planlegger å starte opp kortilbud for personer som har psykiske helseutfordringer. Begrenset deltakerantall – først til mølla!

Tidspunkt
Tirsdag 27.02 kl. 10 – 16.30

Sted
Nord universitet, Røstad Nylåna rom 2.106

Seminaret er gratis og finansiert av tilskudd fra fylkeskommunen

«Syng deg friskere» er et prosjekt om korsang som helsefremmende aktivitet når folk har utfordringer med sin psykiske helse. Sommeren 2015 deltok i underkant av 20 deltakere på et korsangkurs som ble evaluert av forskere ved Nord Universitet. I forlengelsen av korsangkurset ble det etablert et prosjektkor og laget en forestilling/presentasjon for å formidle erfaringer fra prosjektet. I samarbeid med Krafttak for sang har Nord Universitet gjennomført et pilotprosjekt i løpet av 2017 for å implementere lignende kortiltak i flere kommuner.

Mål
         deltakerne har økt egen bevissthet om valg av innhold og metoder i et kor med personer for psykiske helseutfordringer
         deltakerne har tilegnet seg noen praktiske ferdigheter som kan anvendes på en korøvelse
         deltakerne har kjennskap til recovery som faglig perspektiv – og betydningen av egne verdier og holdninger
         deltakerne har kunnskap om oppstart og tilrettelegging av et Syng deg friskere – kor

Kursledere
Førstelektor Grete Daling og førstelektor Arve Almvik

Arbeidsformer
Korte presentasjoner, dialog, refleksjon/erfaringsdeling, praktiske øvelser, film/video