Fra seminar om dans i 2015. Foto: Marthe Haugdal

April 2018: Konferansen «Kunst, mestring og omsorg»

Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen april 2018.

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse?

SE FORELØPIG PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Tid: Torsdag 19. – fredag 20. april 2018
Sted: KODE 1, Bergen

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 2020 og nyere politiske føringer vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Vårens konferanse midt i den bergenske kulturløypen vil utgjøre en tverrfaglig brobyggerarena hvor kunst- og helsefeltet møtes. I et rikholdig og sterkt, faglig program skal vi formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy for bruk av dans og bevegelse, billedkunst og musikk i det daglige omsorgsarbeidet.

Regjeringen arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Dette handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Her vil kulturtiltak ha en naturlig rolle.

Målgrupper for Kunst, mestring og omsorg er ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og   andre interesserte.

Deltakeravgift: kr.1.600,- inkl. lunsj begge dager (studentrabatt).

Program og påmeldingsåpning 30. januar2018: www.kulturoghelse.no

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret.

Fra seminar om dans i 2015. Foto: Marthe Haugdal

Velkommen til Bergen 19.-20. april! Vi oppfordrer alle interesserte innen omsorgs- og kunstfeltet til å holde av disse aprildagene, og gjerne ta kontakt med arrangørgruppen:

Anna Hegdahl, fagveileder for dansefag – [email protected] / 984 13 327
Jorunn Aurstad, koordinator – [email protected] / 908 66 301
Julie Tessem, rådgiver avd. frivillighet og kultur – [email protected] / 984 02 729
Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger – [email protected] / 971 81 079

Om arrangørene:

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, forankret i Meld. St 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg, bidrar til systematisk bruk av sang, dans og andre kulturuttrykk i pleie og omsorg. Senteret arbeider med forskning, opplæring og praksisutvikling og er plassert i Levanger. Virksomheten er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, NTNU; Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som er administrator. Et sentralt opplæringsprogram er Musikkbasert miljøbehandling – på oppdrag fra Helsedirektoratet. www.kulturoghelse.no

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr utdanning, kompetanseutvikling og arrangementer innen helse, demens, palliasjon, verdighet og frivillighetskoordinering i eldreomsorgen. Senteret har ledet prosjektet Kunst og demens, et omvisningsprogram og seminar, sammen med KODE og VID vitenskapelige høgskole. En ny satsing om bilder og kreativ fortelling er Forestillingens kraft, i samarbeid med Bergen Røde Kors Sykehjem. www.verdighetsenteret.no