Fra seminar om dans i 2015. Foto: Marthe Haugdal

Konferansen «Kunst, mestring og omsorg» – For ansatte innenfor eldreomsorg, kunstnere, pårørende med flere

Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen 19.-20. april 2018.

PROGRAM Kunst, mestring og omsorg.

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse? Konferansen varer i to dager og byr på inspirerende innledere og workshoper der man får praktiske ferdigheter som man kan ta med seg.

Målgruppe: Ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og andre interesserte.

Starttidspunkt: 19. april 2018 Kl. 08:30
Sluttidspunkt: 20. april 2018 Kl. 15:00

PÅMELDING HER (BINDENDE) Påmeldingsfrist 04.april 2018

Pris: 1600,- inkl. lunsj begge dagene (Studenter: 900,-)

Sted: KODE – Kunstmuseer og komponisthjem
Adresse: Rasmus Meyers allé 9, Bergen, Norge. (Bybanen fra Bergen lufthavn stopper på Byparken som er rett ved KODE1. Det gjør også flybussen)

Disse kan du møte: Om innlederne

Hver deltaker velger seg èn workshop: Presentasjon av workshopene

Konferansens arena er Kode 1 i Bergen: Les om stedet og se bilder her

Meld deg på her: PÅMELDING (Bindende påmelding)

Grupper kan få tilsendt faktura. Bruk samme påmeldingslink og se informasjon om faktura.

Overnatting

Ved behov for overnatting kan vi anbefale Scandic Byparken, Bergen (Christiesgate 5-7) som ligger i kvartalet ved siden av KODE1 – der konferansen foregår.

For konferansedeltakere tilbyr Scandic Byparken avtalepris: Enkeltrom kr. 1100,- inkl. frokost (pr. natt) og dobbeltrom kr. 1310,- inkl. frokost (pr. natt).

I prisen inngår trådløs gratis internett.

Konferansedeltakere bestiller og betaler selv for overnatting. Hotellet garanterer avtalepris ved bestilling til og med 18.mars 2018.

For å få avtalepris oppgis kode 46432178 ved bestilling direkte til hotellet – tlf. 55 54 56 00 eller via e-post – [email protected]

Det er førstemann til mølla–prinsippet som gjelder for å sikre seg avtalepris for overnatting på Scandic Byparken.

Bakgrunn

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 2020 og nyere politiske føringer vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Vårens konferanse midt i den bergenske kulturløypen vil utgjøre en tverrfaglig brobyggerarena hvor kunst- og helsefeltet møtes. I et rikholdig og sterkt, faglig program skal vi formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy for bruk av dans og bevegelse, billedkunst og musikk i det daglige omsorgsarbeidet.

Regjeringen arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Dette handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Her vil kulturtiltak ha en naturlig rolle.

Målgrupper for Kunst, mestring og omsorg er ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og   andre interesserte.

Deltakeravgift: kr.1.600,- inkl. lunsj begge dager (studentrabatt).

Program og påmeldingsåpning 30. januar2018: www.kulturoghelse.no

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret.

Fra seminar om dans i 2015. Foto: Marthe Haugdal

Velkommen til Bergen 19.-20. april! Vi oppfordrer alle interesserte innen omsorgs- og kunstfeltet til å holde av disse aprildagene, og gjerne ta kontakt med arrangørgruppen:

Anna Hegdahl, fagveileder for dansefag – [email protected] / 984 13 327
Jorunn Aurstad, koordinator – [email protected] / 908 66 301
Julie Tessem, rådgiver avd. frivillighet og kultur – [email protected] / 984 02 729
Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger – [email protected] / 971 81 079

Om arrangørene:

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, forankret i Meld. St 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg, bidrar til systematisk bruk av sang, dans og andre kulturuttrykk i pleie og omsorg. Senteret arbeider med forskning, opplæring og praksisutvikling og er plassert i Levanger. Virksomheten er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, NTNU; Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som er administrator. Et sentralt opplæringsprogram er Musikkbasert miljøbehandling – på oppdrag fra Helsedirektoratet. www.kulturoghelse.no

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr utdanning, kompetanseutvikling og arrangementer innen helse, demens, palliasjon, verdighet og frivillighetskoordinering i eldreomsorgen. Senteret har ledet prosjektet Kunst og demens, et omvisningsprogram og seminar, sammen med KODE og VID vitenskapelige høgskole. En ny satsing om bilder og kreativ fortelling er Forestillingens kraft, i samarbeid med Bergen Røde Kors Sykehjem. www.verdighetsenteret.no