BERGEN 19.-20.APRIL 2018: Konferansen «Kunst, mestring og omsorg»

Av Marthe Haugdal | 18. desember 2017

Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen torsdag 19. – fredag 20. april 2018

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse?

Tid: Torsdag 19. – fredag 20. april 2018
Sted: KODE 1, Bergen Her skal vi være

Program Kunst, mestring og omsorg

Disse kan du møte

Om workshopene

Både stortingsmeldingen Morgendagens omsorg, Demensplan 2020 og nyere politiske føringer vektlegger aktivitet og kultur som en naturlig del av omsorgstjenestene.

Vårens konferanse midt i den bergenske kulturløypen vil utgjøre en tverrfaglig brobyggerarena hvor kunst- og helsefeltet møtes. I et rikholdig og sterkt, faglig program skal vi formidle ny kunnskap og anvendelige verktøy for bruk av dans og bevegelse, billedkunst og musikk i det daglige omsorgsarbeidet.

Regjeringen arbeider med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Dette handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Her vil kulturtiltak ha en naturlig rolle.

Målgrupper for Kunst, mestring og omsorg er ansatte innenfor eldre- og demensomsorg, utøvende kunstnere, pårørende, universitet- og høgskoleansatte, studenter og andre interesserte.

Deltakeravgift: kr.1.600,- inkl. lunsj begge dager (studentrabatt)

Konferansen er et samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret.

 

Velkommen til Bergen 19.-20. april!

Om arrangørene:

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, forankret i Meld. St 29 (2012-2013) Morgensdagens omsorg, bidrar til systematisk bruk av sang, dans og andre kulturuttrykk i pleie og omsorg. Senteret arbeider med forskning, opplæring og praksisutvikling og er plassert i Levanger. Virksomheten er et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, NTNU; Helse Nord-Trøndelag HF, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet som er administrator. Et sentralt opplæringsprogram er Musikkbasert miljøbehandling – på oppdrag fra Helsedirektoratet. www.kulturoghelse.no

Verdighetsenteret – Omsorg for gamle er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr utdanning, kompetanseutvikling og arrangementer innen helse, demens, palliasjon, verdighet og frivillighetskoordinering i eldreomsorgen. Senteret har ledet prosjektet Kunst og demens, et omvisningsprogram og seminar, sammen med KODE og VID vitenskapelige høgskole. En ny satsing om bilder og kreativ fortelling er Forestillingens kraft, i samarbeid med Bergen Røde Kors Sykehjem. www.verdighetsenteret.no

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)