Åpen fagdag om Nevrologisk musikkterapi (NMT) med Michael Thaut

Av Marthe Haugdal | 19. april 2017

30.mai 2017 Scandic Airport Gardermoen

Kl. 09:00 – 15:00

Påmeldingsfrist 12.mai 2017, pris 1250,- (Trenger dere faktura? Send oss navn på deltakere og fakturaadresse -> post@kulturoghelse.no)

Målgrupper: Musikkterapeuter, helsepersonell (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og helsearbeidere), musikere og andre som sikter seg inn mot å utvikle spesialkompetanse i terapeutisk bruk av musikk.

Begrensede plasser!

Velkommen til en fagdag som gir deg en unik mulighet til å få innblikk og praktisk kunnskap i Nevrologisk musikkterapi (NMT). NMT er kliniske teknikker for å trene motoriske ferdigheter, oppmerksomhet, tale og språk. Mens tradisjonell musikkterapi i stor grad har utviklet seg innen en humanistisk og psykologisk ramme, er metodene i NMT basert på oppdatert nevroforskning, og gir mulighet til en presis og direkte tilgang til våre fysiologiske prosesser og særlig det nevromuskulære systemet.

Professor Michael Thaut er verdensledende innen feltet. På fagdagen vil han vise den nyeste forskningen innen musikk og medisin, og lære bort praktiske ferdigheter.

Metodene er enkle, lette å lære og praktisere, og gir deg mulighet til å måle og evaluere virkningen av musikk- og rytmetiltakene dine.

Michael Thaut vil vise de grunnleggende metodene i NMT, med vekt på de enkleste og lettest praktiserbare. Du vil lære om Rytmisk Auditiv Stimulering (RAS), for å styrke gangfunksjon, støtte komplekse bevegelser, styrke oppmerksomhet og lette prosedyrer.

Metodene egner seg særlig til rehabilitering av nevrodegenerative sykdommer som demens, Parkinson og slag, oppmerksomhetsforstyrrelser som ADHD og alle typer nevromuskulære problemer.

Program:

08:30 – 09.00     Registrering og kaffe

09:00 – 09.10     Velkommen

09:10 – 10.15     Første leksjon med Michael Thaut

10:15 – 10:30     Pause

10:30 – 12:00     Andre leksjon med Michael Thaut

12:00 – 12:45     Lunch

12:45 – 13:30     Tredje leksjon med Michael Thaut                           

13:30 – 13:45     Pause

13:45 – 14:45     Fjerde leksjon med Michael Thaut

14:45 – 15:00     Avslutning

Michael Thaut:

Det er en begivenhet at prof. Michael Thaut kommer til Norge. Etter en PhD i 1983 som banet vei for en ny syntese innen musikkterapi, musikkpsykologi og nevroforskning, viste han fra tidlig 90-tall at musikkterapi basert på nevrologiske prinsipper kunne gi tydelige resultater på gange og andre motoriske funksjoner ved Parkinson og andre nevrologiske lidelser. Som professor ved Colorado State University i perioden 1995-2015 bygde han opp nevrologisk musikkterapi (NMT) i samarbeid med nevrologisk avdeling ved Poudre Valley Hospital. Gjennom årene har et tusentalls musikkterapeuter og helsearbeidere blitt sertifisert innen denne nyskapende, supplerende behandlingsformen. Fra 2016 er han professor ved University of Toronto. Thaut regnes som den ledende i nevroforskning på virkningen musikk og spenner fra basalforskning på hjernens respons på musikk til kliniske undersøkelser av musikkens virkning på ulike symptomer. Han har vunnet en rekke priser, og er hovedtaler ved flere av de tyngste fagkongressene innen nevrologi og musikkterapi. Michael Thaut er også fiolinist og pianist på profesjonelt nivå innen klassisk og folkemusikk.

 

Vi arrangerer også åpent seminar dagen før, 29.mai 2017: Musikkbasert miljøbehandling – en nyvinning i pleie og omsorg.

Se program og påmelding: https://kulturoghelse.no/2017/03/konferanse-miljobehandling-i-helse-og-omsorg/

Velkommen!

 

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)