DV4P4018

Musikkbasert miljøbehandling

Foto: Martin Lundsvoll (Aldring og helse)