– Sang og musikk kan bedre hverdagen for demente

Av Marthe Haugdal | 16. desember 2016

Nevrologisk musikkterapeut Audun Myskja og Odd Håpnes, daglig leder ved kompetansesenteret, arrangerte seminar om integrert bruk av sang, musikk og bevegelse i demensomsorgen under Demensdagene i Oslo i desember.

Under seminaret fikk deltakerne en innblikk i hvordan sang, musikk og rytmisk trening kan gjøre hverdagen for beboere bedre, og hvordan bruken for eksempel kan dempe uro og gi økt livsglede og økt verdighet for beboere. Gjennom praksiseksempler viste Myskja hvordan arbeidssituasjonen for ansatte også kan bedres.

Integrert bruk av musikk, sang og bevegelse i helse- og omsorgstjenestene er forankret i Demensplan 2020. I stortingsmeldingen om morgendagens omsorg vises det til hvordan systematisk bruk av musikk i daglige aktiviteter gjør brukerne roligere og mindre utagerende, bruk av psykofarmaka reduseres, pårørende blir mer tilfredse og sykefraværet går ned.

En stor og viktig arena

Demensdagene arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Årets arrangement er det tjuende i rekken, og over 900 påmeldte var samlet til erfaringsutveksling og faglig påfyll over to dager.

– Demensdagene 2016 er for oss en viktig arena for å få vise fra kompetansesenteret og ikke minst vårt opplæringsprogram ABC Musikkbasert miljøbehandling. Demensdagene 2016 er landets viktigste fagarena og møteplass for alle som jobber med eldre og demensomsorg, sier Håpnes.

Nasjonale og internasjonale frontfigurer i forskning presenterte siste nytt. Blant temaene var bruk av tvang i demensomsorgen, profesjonenes plass i behandlingen, kostnader ved demensomsorg, og risikofylt bruk av medikamenter.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)