Ny utdanning i kultur, helse og omsorg

Av Alexandra Dahlen | 17. juni 2015

Studiet Kultur og helse gir kunnskap om kunst og kultur som kilde til opplevelser samt kompetanse på hvordan kunst- og kulturuttrykk kan anvendes systematisk  i helse- og omsorgsfaglig arbeid.  Det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende er i fokus og menneskets egne ressurser står sentralt. Studiet vektlegger utvikling av handlingskompetanse innen eldre-/demensomsorg og psykisk helsearbeid  for ulike aldersgrupper på individ-, gruppe- og systemnivå.

Studiepoeng: 7,5
Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller vurdering av realkompetanse. Klinisk og/eller kulturfaglig praksis av minimum 1 års varighet er ønskelig.

Mer informasjon finner du på nettsidene til Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)