margun

Margunn Knudtsen, Nord-Trøndelag fylkeskommune.