Slutt for Program for kultur og helse i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Av Alexandra Dahlen | 2. mars 2015

Programmet, som ble ledet av Margunn Skjei Knudtsen, var en forlengelse av FOLK1- og

Leder av Program for kultur og helse i Nord-Trøndelag fylkeskommune Margunn Skjei Knudtsen blir overrakt en blomsterbukett som takk for innsatsen av Kari Strand, leder av avdeling tannhelse og folkehelse i Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Leder av Program for kultur og helse i Nord-Trøndelag fylkeskommune Margunn Skjei Knudtsen blir overrakt en blomsterbukett som takk for innsatsen av Kari Strand, leder av avdeling tannhelse og folkehelse i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

FOLK2-prosjektene og det tverrfaglige samarbeidet om kultur og helse som har pågått i fylket i flere år.

Sentrale samarbeidspartnere i dette arbeidet har vært Levanger kommune, HUNT forskningssenter NTNU, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Samarbeidet har vært av stor betydning for etableringen av Nasjonalt kompetansesenter og kultur, helse og omsorg. Mange av initiativene som har blitt tatt i Program for kultur og helse blir videreført av Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)