Musikk gir gode resultater hos pleie- og omsorgspasienter

Av Alexandra Dahlen | 12. februar 2015

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg arrangerte 12. desember 2014 et seminar med tittelen «Rytmisk trening, musikk og andre kulturuttrykk for personer som mottar omsorg».

Formålet med seminaret var kompetanseoverføring fra blant annet Parkinsonprosjektet og erfaringer med sang, musikk og kunst fra helseinstitusjoner. Avdelingsleder Kristin Haugdahl Nøst ved Ytterøy Helsetun uttalte: – Å bruke musikk som basis, bidrar til økt trivsel både for pasienter og ansatte. Mange har en forestilling om at disse metodene er krevende å innføre, men i realiteten er det både enkelt og motiverende, samtidig som det gir mange nye muligheter»

– Sang, musikk, rytmisk trening og andre tiltak fra kulturfeltet som benyttes i pleie- og omsorg, har vist seg å virke positivt på behandling, livskvalitet og medikamentbruk.

– Vi har undersøkelser av høy kvalitet internasjonalt som viser at aktiv deltakelse i kulturaktiviteter reduserer og forsinker utviklingen av demens, kan bidra til økt livslengde og kan gi økt livskvalitet, sier Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Mer informasjon om seminaret finner du på https://www.hint.no/aktuelt/nyheter/magi_med_musikk_i_pasientbehandling.

 

Relaterte artikler

helse-nordtrondelag
ntnu
hint
levanger
Stående_farge (1)